Sabtu, 22 Januari, 2022

Tag: cerkak

Gupak

Gupak

Nalika aku mulih nggawa manuk kutut ing kurungan, Harsini mbesengut. Yen disawang-sawang, dheweke saiki pancen adoh karo mbiyen. Beda karo ...